SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („Nařízení GDPR")

A. Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:

 1. Za účelem jednání o poskytnutí podologických či jiných vhodných služeb a opatření
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, datum narození, tel. hovor
  b) typ vady či jiných zdravotních potíží, typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 3 měsíců ode dne udělení souhlasu, pokud nedojde k souhlasu o poskytnutí podologických služeb.
 2. Za účelem zasílání informací e-mailem či sms zprávou, nabídky dalších vhodných služeb, zboží a sdělení, potvrzeni terminu návštěvy
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, datum narození, tel. hovor
  b) typ vady, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.
 3. Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a podologických službách
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, datum narození, fotografie, povolání
  b) typ vady, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.
 4. Za účelem správného fungování webových stránek měření návštěvnosti a reklamních služeb při užívání webové prezentace společnosti
  a) technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a on-line služeb
  b) cookies, které jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků webu (služba Google Analytics, Yandex Metrika)
  c) reklamní cookies společností (zpracovatelů) Google Inc., Seznam.cz, Meta Platforms Inc., v systémech Google Adwords, Sklik, Facebook Pixel
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Funkcionalita a kompatibilita webových stránek může být při neaktivních cookies omezená.
 5. Za účelem ochrany Vašeho bezpečí a ochrany majetku
  a) Obrazový záznam kamerového systému
  b) Zvukový záznam
  Zpracování bude prováděno po dobu 14 dnů ode dne pořízení záznamů.

B. Za zpracování údajů mají odpovědnost následující subjekty (správci):
Rotar Natalie
IČO 06883869
Pýchavková 282/7, 104 00, Praha 10 – Pitkovice
– kontaktní osoba: Nataliia Rotar, info@podology-center.com

C. Shora uvedené údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům za účelem jejich dalšího zpracování (zpracovatelé):
– Externí dodavatel informačního systému
– Externí dodavatele technické podpory

D. V případě, že bude některá z poskytovaných zdravotních či jiných služeb a výkonů realizována prostřednictvím dceřiných či ekonomicky spjatých společností jakožto specializovaným subjektem, mohou být shora uvedené osobní údaje poskytnuty též tomuto specializovanému subjektu

E. Dle nařízení GDPR máte jako subjekt, o kterém jsou údaje zpracovávány následující práva.

a) právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
b) právo na přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci a opravu osobních údajů
c) právo na přenositelnost zpracovávaných údajů k jinému správci
d) právo žádat omezení zpracování či výmaz údajů
e) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením

F. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat následujícím způsobem:
a) prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby
b) prostřednictvím listinného sdělení zaslaného na adresu správce
© 2023 All Right Reserved.